Závet

Závet

Závet

Okrem toho, že v závete môžete disponovať len so svojím majetkom, nemôžete v poslednej vôli zabudnúť na tzv. neopomenuteľných dedičov. Neopomenuteľní dedič sú deti a vnuci. Taktiež nemôžete dedičovi prikázať, ako má s dedičstvom naložiť. Najlepšie je v tomto prípade obrátiť sa na notára, ktorý je odborne spôsobilý poskytnúť užitočné rady, ale pomôže aj pri samotnom zostavení závetu. Notár zabezpečí, aby bol závet platný a nenapadnuteľný v prípade budúcich sporov.

Závet môže mať formu notárskeho zápisu. Jeho výhodou je možnosť právneho poradenstva ako aj povinná registrácia v Notárskom centrálnom registri závetov. Je prepojený v rámci celého Slovenska a vďaka nemu si môžete byť istý, že závet sa pri prejednávaní dedičstva objaví (súdny komisár je povinný tento register lustrovať). Počas života poručiteľa nemôže žiadna iná osoba do závetu nahliadnuť. Za formálne a obsahové náležitosti zodpovedá notár.

Z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, si osoba môže za rozhodné právo, ktorým sa bude spravovať dedenie celého dedičstva, zvoliť právny poriadok štátu, ktorého je v čase voľby alebo úmrtia štátnym príslušníkom.

Notár spisuje aj iné listiny - najmä návrhy na prejednanie novoobjaveného majetku patriaceho do dedičstva po poručiteľovi, kedy notár vypracuje pre dediča alebo iného navrhovateľa písomné podanie, po zabezpečení potrebných podkladov (úmrtného listu, dedičského rozhodnutia, výpisov z OR…) , ktorým súd začne konanie o novoobjavenom majetku.

Martin Vlha notár

JUDr. Martin Vlha, PhD.

Je absolventom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (2009) a absolventom odboru medzinárodné vzťahy a diplomacia na Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (2012). V roku 2010 získal akademický titul doktor práv (JUDr.) a v roku 2012 akademický titul doktor filozofie (PhD.) v odbore trestné právo.

Prezrite si
naše najnovšie
články

Všetky články
Notár je aj právnik
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Notárske zápisnice
Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.