Vitajte na stránkach notárskeho úradu JUDr. Martina Vlhu, PhD.

 

Nájdete nás na ulici Stará Vajnorská 8, v budove Hastexu.
Poskytujeme všetky notárske služby.

 

Notárske
zápisnice

 • · kúpne zmluvy
 • · darovacie zmluvy
 • · zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena, podielového spoluvlastníctva
 • · a ďalšie
 

Osvedčovanie právne významných skutočností

 • · o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny
 • · o pravosti podpisu na listine
 • · o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • · a ďalšie
 

Notárske centrálne registre

 • · centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu
 • · centrálny register závetov
 • · centrálny register záložných práv
 • · centrálny register listín
 

JUDr. PhDr. Martin Vlha, PhD. je absolventom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (2009) a absolventom odboru medzinárodné vzťahy a diplomacia na Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (2012). V roku 2010 získal akademický titul doktor práv (JUDr.), v roku 2012 akademický titul filozofie doktor (PhD.) v odbore trestné právo (obe na Paneurópskej vysokej škole) a v roku 2016 akademický titul doktor filozofie (PhDr.) na fakulte Politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Okrem notárskej činnosti sa venuje aj pedagogickej. Od roku 2009 do roku 2015 vyučoval na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy ako interný doktorand a od roku 2012 ako odborný asistent. Od roku 2012 do roku 2016 vyučoval na Vysokej škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, kde bol zároveň aj vedúcim Katedry verejnej politiky. Na oboch vysokých školách momentálne pôsobí ako externý pedagóg. Hovorí anglicky, nemecky a rusky.

 
Viac Kontakt

Náš team

 

Neváhajte nás kontaktovať.

 

Prídeme za Vami

 

Potrebujete, aby sme prišli za Vami? Neváhajte nás kontaktovať.
Notárske služby poskytujeme aj mimo priestorov nášho úradu.

Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 

Blog

 

Rady a tipy

Klimatizácia a parkovanie

 

notár stará vajnorská - klimatizacia a parkovanie

 

Platba kartou

 

notár stará vajnorská - platba kartou

 

Wi-Fi

 

notár stará vajnorská - wifi zdarma

 

Adresa

Úradné hodiny

 •   Pondelok - Štvrtok
       08:00 - 17:00
       Piatok
       08:00 - 16:00
       Sobota
       09:00 - 15:00

Fakturačné údaje

 •   IČO: 42415209
       DIČ: 1079623501
       IČ DPH: SK1079623501
 •  Bankové spojenie:
       Tatra banka, a.s., č.ú.:
       SK40 1100 0000 0029 4446 5242