Notár je aj právnik

Notár je aj právnik

Notár je aj právnik

Kto je notár a kto advokát?

V prípade notárov ako aj advokátov sa jedná o osoby s právnickým vzdelaním, teda o osoby práva znalé. 

Advokát zastupuje klienta v sporovom konaní, je pre neho typické tak, ako pre notára dedičské konanie.

Notár zastupuje klienta v nepsorovom konaní a najviac typické sú právne problémy rodín.

Kompetencie majú podobné, ale odlišuje ich zameranie a špecializácia.

Notár, podľa Notárskeho poriadku, spisuje a vydáva listiny o právnych úkonoch, osvedčuje právne významné skutočnosti, koná vo veciach notárskych úschov a vykonáva úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov. Notár ďalej v súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže poskytovať fyzickým a právnickým osobám právne rady, spisovať iné listiny a vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku. Ďalšou notárskou činnosťou je vidimácia - osvedčenie správnosti odpisu listiny alebo osvedčenie o tom, že je niekto nažive a osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. 

Ak je nejaká možnosť sporu predísť, alebo ak niekto nevie, či je nejaká možnosť sporu predísť, mal by najprv navštíviť notára. Notár je aj štátom stanovený nezávislý mediátor a arbiter dohôd. A práve na to je určený, aby klientovi právne v jeho probléme poradil a pokúsil sa protistrany doviesť k nejakej dohode, alebo kompromisu, tak aby boli obidve strany spokojné. Ak to však nie je možné, tak odporučí klientovi obrátiť sa na súd, alebo ak klient pred súdom potrebuje právnu pomoc, tak na advokáta.

Výkon advokácie, teda oblasť činnosti advokáta, je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Kto vám pomôže?

  • Ak potrebujem spísať zmluvu, idem za: advokátom alebo notárom
  • Ak potrebujem zastupovať na súdnom pojednávaní, idem za: advokátom
  • Ak potrebujem obhajovať v trestnom konaní, idem za: advokátom
  • Ak sa chcem vyvarovať zdĺhavého súdneho konania, idem za: mediátorom alebo rozhodcom
  • Ak mi dlžník nechce vyplatiť peniaze napriek tomu, že mi ich súd priznal v platobnom rozkaze, idem za: exekútorom
  • Ak chcem podať trestné oznámenie, idem za: prokurátorom alebo policajtom
  • Ak potrebujem právnu radu a nemám na ňu peniaze, idem do: Centra právnej pomoci
  • Ak potrebujem overiť pravosť podpisu alebo fotokópie, idem za: notárom alebo na matriku.
Martin Vlha notár

JUDr. Martin Vlha, PhD.

Je absolventom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (2009) a absolventom odboru medzinárodné vzťahy a diplomacia na Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (2012). V roku 2010 získal akademický titul doktor práv (JUDr.) a v roku 2012 akademický titul doktor filozofie (PhD.) v odbore trestné právo.

Prezrite si
naše najnovšie
články

Všetky články
Základné informácie pri dedení
Notár
Prepis auta
Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.