Vitajte na stránkach notárskeho úradu JUDr. Martina Vlhu, PhD.

 

Nájdete nás na ulici Stará Vajnorská 8, v budove Hastexu.
Poskytujeme všetky notárske služby.

 

Notárske
zápisnice

 • · kúpne zmluvy
 • · darovacie zmluvy
 • · zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena, podielového spoluvlastníctva
 • · a ďalšie
 

Osvedčovanie právne významných skutočností

 • · o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny
 • · o pravosti podpisu na listine
 • · o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • · a ďalšie
 

Notárske centrálne registre

 • · centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu
 • · centrálny register závetov
 • · centrálny register záložných práv
 • · centrálny register listín
 

JUDr. PhDr. Martin Vlha, PhD. je absolventom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (2009) a absolventom odboru medzinárodné vzťahy a diplomacia na Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (2012). V roku 2010 získal akademický titul doktor práv (JUDr.), v roku 2012 akademický titul filozofie doktor (PhD.) v odbore trestné právo (obe na Paneurópskej vysokej škole) a v roku 2016 akademický titul doktor filozofie (PhDr.) na fakulte Politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Okrem notárskej činnosti sa venuje aj pedagogickej. Od roku 2009 do roku 2015 vyučoval na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy ako interný doktorand a od roku 2012 ako odborný asistent. Od roku 2012 do roku 2016 vyučoval na Vysokej škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, kde bol zároveň aj vedúcim Katedry verejnej politiky. Na oboch vysokých školách momentálne pôsobí ako externý pedagóg. Hovorí anglicky, nemecky a rusky.

 
Viac Kontakt

Náš team

 

Neváhajte nás kontaktovať.

JUDr. Martin Vlha, PhD.

JUDr. Martin VLHA, PhD.
notár

  
Dominika Kajabová

Dominika Klimentová
zamestnanec poverený notárom

 
Simona Kabáčová

Simona Kabáčová
zamestnanec poverený notárom

 
Michaela Nagyová

Michaela Nagyová
zamestnanec poverený notárom

 
 

Prídeme za Vami

 

Potrebujete, aby sme prišli za Vami? Neváhajte nás kontaktovať.
Notárske služby poskytujeme aj mimo priestorov nášho úradu.

Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 

Blog

 

Rady a tipy

Klimatizácia a parkovanie

 

notár stará vajnorská - klimatizacia a parkovanie

 

Platba kartou

 

notár stará vajnorská - platba kartou

 

Wi-Fi

 

notár stará vajnorská - wifi zdarma

 

Adresa

Úradné hodiny

 •   Pondelok - Štvrtok
       08:00 - 17:00
       Piatok
       08:00 - 16:00
       Sobota
       09:00 - 15:00

Fakturačné údaje

 •   IČO: 42415209
       DIČ: 1079623501
       IČ DPH: SK1079623501
 •  Bankové spojenie:
       Tatra banka, a.s., č.ú.:
       SK40 1100 0000 0029 4446 5242